RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 
puntet Contacte
OBRA CIVIL
URBANITZACIÓ VIAL H-10 (AENA-AEROPORT BCN)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import PEM:
745.200,00 euros
 
Import CSS:
 
 
Data inici:
19/04/2007
 
Data final:
desembre 2007
 
Tècnics Dd' EO:
Departamento Proyectos AENA-BCN
 
Tècnic CSS:
Xavier Font i Mach
 
Promotor:
Aeroport Barcelona-AENA