RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 
OBRA CIVIL
URBANITZACIÓ PARKING TERMINAL C (AENA-AEROPORT BCN)
 
 
 
 

 

 

 

 
  Import PEM: 321.000,00 euros
  Import CSS:  
  Data inici: 21/03/2007
  Data final: maig 2007
  Tècnics Dd' EO: Departamento Proyectos AENA-BCN
  Tècnic CSS: Xavier Font i Mach
  Promotor: Aeroport Barcelona-AENA