RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 

QUI SOM

 
 

RED CIVIL, SL. va ser fundada el 1998. L'experiència i solvència tècnica individual de cadascun dels components de l'equip i l'ampli coneixement que té l'empresa respecte al treball a desenvolupar són el potencial de que disposa, per tal de portar a terme els diferents encàrrecs professionals proposats.

RED CIVIL, SL. és una empresa independent d'enginyeria i coordinació de seguretat que reuneix un equip de professionals multidisciplinar, per afrontar amb èxit un ampli ventalls d'activitats: redacció d'estudis de seguretat, coordinadors en fase de projecte i execució per a projectes d'enginyeria civil i edificació, auditories de seguretat, assessorament al promotor i safety manager.

RED CIVIL, SL. enfoca cadascun dels seus encàrrecs com a prototip únic, en el qual la integració de la seguretat es té en compte des de l'inici del projecte. Disposem entre personal propi i col·laborados, d'un equip de professionals d'àmplia experiència en el sector de la construcció i en la prevenció de riscs laborals, amb el que es garantitza un servei àgil, eficaç i d'alta qualitat.

Alguns membres del nostre equip estan integrats en diferents Col·legis Professionals, Comissions i Assossiacions de Seguretat en l'àmbit de la construcció (Comissió de seguretat Col·legi Enginyers Tècnics Obres Públiques, Cambra de Contratistes de Catalunya, Assossiació de coordinadors de seguretat i salut,...). Comparteixen, així, les seves experiències professionals i asseguren, d'altra banda, el contacte permanent amb les innovacions tècniques i científiques en el camp de la seguretat i salut.