RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 
puntet Contacte
OBRA CIVIL
MOVIMENT DE TERRES NAU BERSHKA. (PALAFOLLS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import PEM:
3.500.200,00 euros
 
Import CSS:
61.000 euros
 
Data inici:
09/01/2007
 
Data final:
23/08/2008
 
Tècnics Dd' EO:
IDOM
 
Tècnic CSS:
Xavier Font i Mach
 
Promotor:
INDITEX