RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 
puntet Contacte

 

OBRA CIVIL
INFRAESTRUCTURA VIA I CATENÀRIA (TÚNEL ROC DEL DUI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import PEM:
5.416.000,00 euros
 
Import CSS:
12.650,00 euros
 
Data inici:
19/03/2007
 
Data final:
desembre 2008
 
Tècnics Dd' EO:
TYPSA
 
Tècnic CSS:
Xavier Font i Mach
 
Promotor:
GISA