RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 
puntet Contacte
OBRA CIVIL
TÚNEL ROC DEL DUI (CREMALLERA RIBES NÚRIA)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import PEM:
13.380.000,00 euros
 
Import CSS:
401.650,00 euros
 
Data inici:
15/07/2007
 
Data final:
novembre 2008
 
Tècnics Dd' EO:
TYPSA
 
Tècnic CSS:
Xavier Font i Mach
 
Promotor:
GISA