RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 
puntet Contacte
OBRA CIVIL
ENCLAVAMENTS I SENYALITZACIÓ (TÚNEL ROC DEL DUI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import PEM:
2.684.000,00 euros
 
Import CSS:
23.000,00 euros
 
Data inici:
16/03/2007
 
Data final:
desembre 2008
 
Tècnics Dd' EO:
TYPSA
 
Tècnic CSS:
Xavier Font i Mach
 
Promotor:
GISA