RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 
puntet Contacte
OBRA EDIFICACIÓ
RESIDÈNCIA GENT GRAN R.BERENGUER (STA. COLOMA GRAMENAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import PEM:
4.650.000,00 euros
 
Import CSS:
176.000,00 euros 
 
Data inici:
03/12/2007 
 
Data final:
15/07/2008 (primera fase)
 
Tècnics Dd' EO:
FAHE CONSULTING
 
Tècnic CSS:
Xavier Font i Mach 
 
Promotor:
GISA