RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 
puntet Contacte
OBRA EDIFICACIÓ
NOU EDIFICI JUDICIAL EL VENDRELL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import PEM:
8.954.000,00 euros
 
Import CSS:
268.000,00 euros
 
Data inici:
16/04/2007
 
Data final:
15/09/2008
 
Tècnics Dd' EO:
GPCAT
 
Tècnic CSS:
Xavier Font i Mach
 
Promotor:
GISA