RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 
 
OBRA INDUSTRIAL
EDIFICIS PSA-RECICLATGE (AEROPORT BCN. AENA)
 
 
  Import PEM: (treballs varis) euros
  Import CSS: (treballs varis) euros 
  Data inici: 2005 
  Data final: 2008 
  Tècnics Dd' EO: Departament Tècnic AENA-BCN 
  Tècnic CSS: Xavier Font i Mach 
  Promotor: Aeroport de Barcelona-AENA