RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 
puntet Contacte
OBRA INDUSTRIAL
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES CARROUSSELS INDITEX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import PEM:
(treballs varis) euros
 
Import CSS:
(treballs varis) euros 
 
Data inici:
2005
 
Data final:
2008 
 
Tècnics Dd' EO:
EPTISA 
 
Tècnic CSS:
Xavier Font i Mach 
 
Promotor:
INDITEX