RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 
OBRA EDIFICACIÓ.
ESCOLA BRESSOL PARC EUROPA (TERRASSA)
 

 

 

 

 

 

 

 
  Import PEM: 000,00 euros
  Import CSS: 000,00 euros 
  Data inici: 15/03/2007 
  Data final: 10/10/2007 
  Tècnics Dd' EO: GPCAT-PICH AGUILERA 
  Tècnic CSS: Xavier Font i Mach 
  Promotor: Ajuntament Terrassa