RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 
OBRA CIVIL
MILLORA GENERAL EIX DIAGONAL (C15/C-37)
 
 
 
 
Import PEM:
 450.000.000,00 euros
 
Import CSS:
 6.750.000,00euros
 
Data inici:
 28/11/2010
 
Data final:
 28/11/2010
 
Tècnics Dd' EO:
 UTE SGS-IDOM
 
Tècnic CSS:
Xavier Font i Mach
 
Promotor:
 GISA